Image Alt

Ons goede doel

De opbrengst van deze avond gaat integraal naar vzw De Kleine Prins.

De Kleine Prins zorgt al méér dan 45 jaar voor steun en afleiding tijdens de storm die ouders en kinderen doormaken bij diagnose van kanker bij hun kind.

Dankzij uw steun zorgt De Kleine Prins ervoor dat 300 kinderen dit jaar een onvergetelijke Kerstman-dag kunnen beleven. 

Zo kunnen we dankzij uw steun, sponsoring en deelname aan “Folie Gastronomie” zorgen voor een lichtpunt in deze donkere najaarsdagen.

Meer info: https://vzwkleineprins.be